Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε ο 3ος κύκλος μαθημάτων του Σχολείου Γονέων Πρόωρων Νεογνών. Το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς καθώς και όλα τα μαθήματα των προηγούμενων κύκλων βρίσκονται αναρτημένα στο www.neonatology.gr