Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Glance (Global Alliance for Newborn Care), την παγκόσμια πρωτοβουλία του EFCNI και διερεύνησε την άποψη των γονέων για το πώς η πανδημία έχει επηρεάσει την εντατική φροντίδα των νεογνών. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 2100 γονείς από 56 χώρες σε όλο τον κόσμο, των οποίων τα μωρά έλαβαν ειδική/εντατική φροντίδα κατά το πρώτο έτος της πανδημίας COVID-19 και αποκαλύπτει πόσο σημαντικά επηρεάστηκε η νεογνική φροντίδα από την πανδημία, σε πολλά μέρη του κόσμου. Η έρευνα έγινε από τους: Johanna Kostenzer, Julia Hoffmann, Charlotte von Rosenstiel-Pulver, Aisling Walsh, Luc J.I. Zimmermann, Silke Mader και το COVID-19 Zero Separation Collaborative Group, μια διεθνή ομάδα μέλος της οποίας είναι και η Λέλα Βαβουράκη, πρόεδρος του Ηλιτόμηνου.
Εδώ μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση της έρευνας με τα πρώτα αποτελέσματα. Kαι εδώ το τελικό αποτέλεσμα