13/1/2021

Την Τετάρτη 13/01/2021, έγινε το 1o μάθημα του Σχολείου Γονέων Προώρων Νεογνών, μιας εκπαιδευτικής δράσης που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Νεογνολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, της  ΜΕΝΝ του Γ.Ν. «Ελενα Βενιζέλου» και του Ηλιτόμηνου. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούνιο και θα αναρτώνται στη σελίδα του Σχολείου Γονέων Προώρων Νεογνών στο διαδίκτυο (https://neonatology.gr/)