3/6/2021

ΔΩΡΕΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

Το Ηλιτόμηνον έκανε δωρεά μιας θερμοκοιτίδας για πολύ πρόωρα νεογνά στη ΜΕΝΝ του Π.Γ.Ν. Πατρών. Είναι η τρίτη κατά σειρά θερμοκοιτίδα που δωρίζεται από το Ηλιτόμηνον σε ΜΕΝΝ με την υποστήριξη των Pampers, χρυσού χορηγού της οργάνωσης και το 2021. Η ΜΕΝΝ του Π.Γ.Ν. Πατρών έχει 25 κλίνες. Μαζί με τη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου τους είναι περιφερειακά τριτοβάθμια κέντρα και παρέχουν εντατική νοσηλεία σε νεογνά, βρέφη και παιδιά όλης της περιφέρειας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, με εξειδικευμένες μονάδες και ειδικά εργαστήρια που αποτελούν κέντρα αναφοράς και αντιμετώπισης για ολόκληρη την 6η ΥΠΕ ως τριτοβάθμιο κέντρο.

Ευχόμαστε στον καθηγητή κ. Γαβριήλ Δημητρίου και στο προσωπικό της ΜΕΝΝ υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους για την υγεία των παιδιών.