Περίοδος 2023-24

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

  ΧΟΡΗΓΟΙ/ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

sakalak
VASILEIA
CRYSTAL

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Για δωρεές προς το Ηλιτόμηνον μπορεί να γίνει κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός λογαριασμού: 115 00 2320 011525  ΙΒΑΝ: GR19 0140 1150 1150 0232 0011 525
Τράπεζα: Alpha Bank    BIC/SWIFT: CBRAGRAAAXXX
Δικαιούχος: «Ηλιτόμηνον»