Περίοδος 2020-21

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

  ΧΟΡΗΓΟΙ/ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

VASILEIA
ble_logo
CRYSTAL
sakalak
download

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Για δωρεές προς το Ηλιτόμηνον μπορεί να γίνει κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός λογαριασμού: 115 00 2320 011525  ΙΒΑΝ: GR19 0140 1150 1150 0232 0011 525
Τράπεζα: Alpha Bank    BIC/SWIFT: CBRAGRAAAXXX
Δικαιούχος: «Ηλιτόμηνον»