Περίοδος 2018-19

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

P&G LOGO

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

EREN ΕΛΛΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ/ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

attachmentparentinghellas
VASILEIA
ble_logo
CRYSTAL
sakalak
11140011_144527585895489_591865739847823262_n

Για δωρεές προς το Ηλιτόμηνον μπορεί να γίνει κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός λογαριασμού: 115 00 2320 011525  ΙΒΑΝ: GR19 0140 1150 1150 0232 0011 525
Τράπεζα: Alpha Bank    BIC/SWIFT: CBRAGRAAAXXX
Δικαιούχος: «Ηλιτόμηνον»